Välkommen till AR!

Att arbeta som redovisare innebär att hela tiden få ett ökat tryck genom ständigt nya regler och förordningar. Kundens behov ska tillgodoses, externa intressenter beaktas medan marginalen på pressade uppdrag ska täcka omkostnaderna. AR är en branschorganisation som arbetar utifrån redovisarnas behov och förutsättningar. Ingen redovisare ska behöva känna sig ensam och tillintetgjord av omfattande regler, förordningar och praxis.

AR arbetar med att auktorisera, kvalitetsgranska och utbilda redovisningskonsulter. Naturligtvis stöder vi våra medlemmar oavsett om de är auktoriserade eller inte. 

Nu påbörjar vi arbetet med att verklighetsanpassa en redovisares tillvaro! Tillsammans utvecklar vi praxis, mallar ocvh verktyg för att göra ditt arbete mer effektivt.

Vi förstår din vardag! Vi lämnar dig inte ensam!

För att göra det enklare att byta branschorganisation så tillämpar vi övergångsregler.

Är du idag auktoriserad av annat branschförbund eller har varit det inom de sex sista månaderna så byter du till oss utan auktoriseringsprov. För att du inte ska behöva betala dubbla medlemsavgifter så får du räkna redan betald tid tillgodo hos oss när du blir medlem.

Senaste nytt

K2/K3 - Publicerad 2017-01-11

Nu har vi arbetet ett tag med regelverken K2 och K3. De mindre aktiebolagen och de ekonomiska föreningarna har valt vilket regelverk man ska följa. De större aktiebolagen samt övriga större bolag måste tillämpa K3 om man inte valt att tillämpa RFR 2. ...

Ändrade regler för 3:12 - Publicerad 2016-11-29

Det har skett en översyn av 3:12 reglerna och i sin nuvarande form innebär det en hel del förändringar. Största förändringen är en minskning av utrymmet för kapitalbeskattad utdelning. Det för många fåmansföretagare en försämring. Både fåmansföretagare som använder förenklingsregeln och de som använder huvudregeln med lönesumman som underlag för utdelningen påverkas. ...

Mer Rutavdrag från 1 januari 2017 - Publicerad 2016-11-28

Från och med den 1 januari 2017 tillkommer fler tjänster som ger möjlighet till rutavdrag. ...

Prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2017 - Publicerad 2016-11-27

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2017 till 44 800 kr vilket är en höjning med 500 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB. ...

Slopat avdrag för representation 2017? - Publicerad 2016-11-26

Avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring föreslås slopas under 2017. Undantaget från förbudet är enklare förtäring av mindre värde. ...

Se fler nyheterGrundpelare för vår verksamhet

Engagemang
En trygg partner
Respekt för sitt arbete, kollegor och klienter
Följa bransch praxis
Kontinuerlig utbildning
Kvalitetskontroller

Du står aldrig ensam, vi står alltid vid din sida!