Välkommen till AR!

Att arbeta som redovisare innebär att hela tiden få ett ökat tryck genom ständigt nya regler och förordningar. Kundens behov ska tillgodoses, externa intressenter beaktas medan marginalen på pressade uppdrag ska täcka omkostnaderna. AR är en branschorganisation som arbetar utifrån redovisarnas behov och förutsättningar. Ingen redovisare ska behöva känna sig ensam och tillintetgjord av omfattande regler, förordningar och praxis.

AR arbetar med att auktorisera, kvalitetsgranska och utbilda redovisningskonsulter. Naturligtvis stöder vi våra medlemmar oavsett om de är auktoriserade eller inte. 

Nu påbörjar vi arbetet med att verklighetsanpassa en redovisares tillvaro! Tillsammans utvecklar vi praxis, mallar ocvh verktyg för att göra ditt arbete mer effektivt.

Vi förstår din vardag! Vi lämnar dig inte ensam!

För att göra det enklare att byta branschorganisation så tillämpar vi övergångsregler.

Är du idag auktoriserad av annat branschförbund eller har varit det inom de sex sista månaderna så byter du till oss utan auktoriseringsprov. För att du inte ska behöva betala dubbla medlemsavgifter så får du räkna redan betald tid tillgodo hos oss när du blir medlem.

Senaste nytt

Moms och arbetsgivardeklarationer - Publicerad 2018-02-12

Det har inte skickats ut några beslut eller överväganden som rör moms och arbetsgivardeklarationerna sen den 14 december. Utredning pågår om detta.

...

Nyföretagandet ökade kraftigt i oktober - Publicerad 2017-10-11

I oktober ökade nyföretagandet i landet med 17,6 procent. Totalt nyregistrerades 906 fler företag i oktober i år jämfört med samma månad förra året. Registreringarna ökade i 19 av 21 län och antalet nya aktiebolag i landet ökade med 11,1 procent. Under 2017 har nyregistreringarna hittills ökat med 0,9 procent.

...

Kontrolluppgifter ersätts med månadsuppgifter - Publicerad 2017-06-05

Riksdagen har beslutat att ersätta den årliga kontrolluppgiften med månadsvis rapportering av löner och skatteavdrag per anställd. ...

Samarbete med Skatteverket - Publicerad 2017-04-06

...

Chatta med oss - Publicerad 2017-04-04

...

Se fler nyheterGrundpelare för vår verksamhet

Engagemang
En trygg partner
Respekt för sitt arbete, kollegor och klienter
Följa bransch praxis
Kontinuerlig utbildning
Kvalitetskontroller

Du står aldrig ensam, vi står alltid vid din sida!