Samarbete med Skatteverket

Publicerad den 6 April 2017 kl. 10:19En bra kommunikation med Skatteverket är något vi värdesätter då det ger oss möjlighet att vara med och påverka Skatteverkets ställningstagande i olika frågor men också snabbare kunna få viktig information till våra medlemmar.

Förra veckan hade vi möte med Skatteverket för att diskutera i vilka forum som vi och Skatteverket kan mötas. Skatteverket har olika forum där de träffar branschorganisationer eller andra intressenter.

Som branschförbund så tillhör vi området för redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare, det vill säga samma forum som FAR och Srf konsulterna. Exakt vilka forum vi kommer att vara representerade i kommer att utvecklas under våren och sommaren.

Tillbaka till huvudsidan