Aktualitetstimmar

Som Auktoriserad redovisningskonsult ska du hålla dig uppdaterad över nya regler och lagar inom området, bransch praxis samt Svensk redovisningsstandard. 

Som Auktoriserad redovisningskonsult vill vi att du har 60 verifierbara timmar utbildningstimmar per tre år. Registrera dina kurser på ditt konto på vår hemsida. Några utbildningsföretag skickar årligen filer för utförda kurser och dessa uppdateras automatiskt på ditt konto.

Kvalitetskommittén kan bevilja undantag från utbildningstimmarna om särskilda skäl föreligger. Kontakta då kontoret så hjälper vi dig.

Under "Mina sidor" och "Utbildningar och kurser" hittar du både interna och externa kurser som vi rekommenderar. Där registrerar du även de kurser som du deltagit i.