Auktorisation

AR auktoriserar löpande redovisningskonsulter. Anmäl dig genom hemsidan för att göra de prov som kräv för auktorisation.

Auktorisationen ger en kvalitetsstämpel och många fördelar för dig som redovisare. Du får en starkare yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult, höjer din kompetens och kan erbjuda dina kunder kvalificerad rådgivning.

Att vara auktoriserad visar att man tar sin yrkesroll på allvar och arbetar efter den standard AR står för.

AR arbetar aktivt med att bygga upp förtroendet för auktorisationen gentemot redovisningskunder och andra intressenter som till exempel banker.