Auktoriseringsprov

För att bli Auktoriserad redovisningskonsult ska man genomgå det prov som AR skapat. Provet finns under "Auktoriseringsprov" till höger. 

Auktoriseringprovet sker på tid och består av fyra delar. Provet består av 30 stycken frågor per del och sker på tid. Prov 1-3 sker på 30 minuter medan prov 4 sker på 60 minuter. 

Proven är uppdelade enligt nedan:

Del 1 - Bolagsfrågor

Denna del berör grundläggande information om företag.

Del 2 - Skattefrågor

Denna del berör moms och skattefrågor för företag.

Del 3 - Bransch praxis

En akutoriserad redovisningskonsult arbetar utifrån praxis och normer för att kunna erbjuda hög kvalité på sitt arbete. Denna del berör dessa grundläggande frågor.

Del 4 - Praktiska redovisningsfrågor

Utifrån årsredovisning, inkomstdeklaration samt balans- och resultaträkning, ska visa praktiska redovisningsfrågor besvaras.

Proven aktiveras genom anmälan på hemsidan och genom att betala avgiften. Automatisk rättning sker av proven och vid ej godkänt resultat kan separata delprov göras om. Om resultatet är en poäng under godkänt sker en manuell kontroll. Varje omprov medför en avgift. Omprov kan endast ske en gång i veckan.