Bibehållen titel

En medlem som är Auktoriserad Redovisningskonsult kan välja att lägga sin titel vilande och har möjlighet att återta den utan förnyat auktorisationsprov.

En Auktoriserad Redovisningskonsult har kvar sin titel så länge man kontinuerligt genomgår de obligatoriska kvalitetskontrollerna samt uppfyller utbildningskraven. Det finns inget krav på hur många arbetade timmar eller uppdrag en Auktoriserad Redovisningskonsult måste ha för att bibehålla sin titel.

Men vid kvalitetskontrollen måste det finnas uppdrag att granska. Titeln kan läggas vilande under tre år. Kontoret måste kontaktas i de fall titeln ska läggas vilande. Det sker genom mail. När titeln återtas måste medlemmen visa att man genom kurser har uppdaterat sig med aktuella regler inom redovisningsområdet.

En kvalitetskontroll kommer att ske inom en 2-3 årsperiod efter att titeln har återfåtts.