Bli Auktoriserad

Alla redovisningskonsulter kan vara medlemmar hos AR men vi vill gärna rekommendera att man även blir Auktoriserad Redovisningskonsult.

Auktorisationen tillsammans med medlemskapet innebär en kvalitetsstämpel och många fördelar för dig som redovisare. Du får en starkare yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult, höjer din kompetens och kan erbjuda dina kunder kvalificerad rådgivning.

Att som företagare anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult signalerar förtroende, kompetens och trygghet för banker, myndigheter och klienter. En Auktoriserad Redovisningskonsult visar att man tar kvalité, redovisning och administration i sin verksamhet på allvar.

AR arbetar aktivt för sina medlemmar och för medlemmarnas klienter genom att driva redovisningsfrågor, marknadsföra yrkesrollen och alltid ligga i framkant med information, smarta verktyg och rådgivning.

Medlemskap ger dig fördelar!