Kvalitetskommitté

Det är väldigt viktigt att löpande följa upp medlemmarnas kvalité och löpande kvalitets granskningar sker därför löpande. Kvalitetskommittén träffas den första måndagen i varje kvartal för att diskutera genomförda kvalitetsgranskningar och eventuella anmärkningar som skett gentemot medlemmar.

Det är också Kvalitetskommittén som godkänner ansökan om auktorisation för medlemmar som skrivit och klarat provet för att ansöka om att bli Auktoriserad redovisningskonsult.

Nämnden består av fyra medlemmar med skiftande bakgrund för att kunna ge olika aspekt på de olika frågorna. Föredragande är alltid personal från kontoret. I de fall Kvalitetskommittén fattar några beslut återfinns deras beslut på hemsidan.

Kvalitetskommittén kan i undantagsfall varna en medlem om man brutit mot till exempel bransch praxis eller de interna kraven. Medlem kan även bli utesluten.

Eventuella beslut kan alltid överklagas till Kvalitetskommittén innan slutligt beslut fattas.

Kvalitetskommitten består av medlemmar med olika bakgrund. Kvalite är ett begrepp som upplevs olika beroende på situation och synsätt vilket innebär att en blandat bakgrund är viktig. Kommitten har regelbundna möten och i de fall beslut fattas som påverkar medlemmarna publiceras besluten samt motiveringen.

Presentation av kvalitetskommitte

 

Bernt Sandström
Ledamot

Jörg-Karsten Hagen
Ledamot

 

Cali Nuur
Ledamot

Andriana Vellis
Ledamot