Kvalitetskontroll

I sverige finns flera bransch organisationer som verkar för att skapa en gemensam standard inom redovisningsområdet som utgörs av lagar, regler, god redovisningssed och övrig bransch praxis. Det gemensamma målet är att skapa en standard som leder till hög kvalité hos de Auktoriserade Redovisningskonsulterna och gagnar klienterna. Genom att hålla en hög nivå på sitt arbete så blir redovisningen korrekt från början och den information som redovisningen genererar ett bra underlag för klienterna samt externa intressenter.

AR´s kvalitetskontroll sker utifrån övergripande riktlinjer och anvisningar för att kunna konstatera att medlemmarna håller en hög och jämn kvalité på sitt arbete. Ändamålet med kvalitetskontrollen är att verifiera att Auktoriserade Redovisningskonsulter har en bred kompetens och genomför sitt uppdrag enligt standard för redovisningskonsulter. Kvalitetskontrollen är en viktig del i verksamheten för att kunna påvisa och kontrollera att Auktoriserade Redovisningskonsulter lever upp till det förtroende och förvänta som yrket och rollen kräver.

Externa intressenter ska kunna förlista sig på att de material som en Auktoriserad Redovisningskonsult lämnar ifrån sig alltid håller en jämn och högkvalité och går att förlita sig på. Kvalitetskontrollen har också en stor betydelse för byråerna internt i deras målsättning att skapa hög kvalitet i utförda redovisningstjänster.

Kvalitetskontrollen sker ungefär var 5:e år. Förberedande material för kvalitetskontrollen finns på separata sidor. Avgiften för kvalitetskontrollen är en fast avgift på 9 000 kronor exklusive moms.