Mallar

Att använda mallar är ett bra sätt för att kunna snabba upp arbetet och skapa dokument som efterlever gällande lagar och rekommendationer.

AR har inga egna mallar utan har istället ett samarbete med "minverksamhet i Sverige AB" som har hemsidan "minverksamhet". Alla medlemmar hos AR har rabatt hos "minverksamhet i Sverige AB". När du har registrerat dig på deras hemsida erhåller du rabatten genom ditt medlemsnummer.

Kundavtal är tillgängliga genom "minverkamhet i Sverige AB" utan avgift för registrerade medlemmar.

Det finns en speciell kategori av mallar som heter "Redovisare". Där hittar du bland annat uppdragsbrev och mallar för Bokslutsberättelsen samt Periodberättelsen. Antalet mallar kompletteras kontinuerligt men kontakta oss gärna om det är något speciell mall som vi ska be dem utveckla och lägga upp.