Månadsbrev

För att kontinuerligt hjälpa våra medlemmar att vara uppdaterade om vad som sker inom branschen skickas löpande ett månadsbrev om aktuella nyheter samt ett kvartalsbrev om skatter.

Månadsbreven och kvartalsbreven skickas automatiskt ut till den adress som du uppgav vid registreringen till AR. Månadsbrevet kommer via mail men finns också tillgängligt via länk. Om du inte vill ha månadsbrevet vänligen maila "info@auktorisera.com" och begär att bli avregistrerad.