Medlemskap

Sveriges företag behöver god kvalitet i sin redovisning, bokslut och skatter. Den information som finns inom företaget och lämnas externt ska vara korrekt och av hög kvalité.  Titeln Auktoriserad Redovisningskonsult inger förtroende hos kunder och samhälle. Men titeln förpliktar också till ett tryggt och kvalitetssäkrat arbetssätt. Att vara medlem i AR och vara Auktoriserad Redovisningskonsult ger dig extra tyngd. AR´s varumärke och arbetet med kvalitetskontroller ger våra medlemmar en fördel framför andra. 

Medlemsskap i AR och titeln Auktoriserad Redovisningskonsult innebär att du kan erbjuda kvalitetssäkrade och kontrollerade tjänster. AR driver frågor som utvecklar branschen och hur en Auktoriserad Redovisningskonsult ska arbeta.

Det viktigaste är att som medlem är du aldrig själv!

Du kan välja att vara enbart medlem men vi rekommenderar och uppmanar våra medlemmar att ansöka om auktorisation. Har du arbetet med redovisning och är kompetent? Ansök om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult!

Läs mer om antagningskrav för att bli Auktoriserad Redovisningskonsult.