Kontrolluppgifter ersätts med månadsuppgifter

Publicerad den 5 Juni 2017 kl. 07:34

Riksdagen har beslutat att ersätta den årliga kontrolluppgiften med månadsvis rapportering av löner och skatteavdrag per anställd.

Idag ska kontrolluppgifter lämnas av arbetsgivaren för fysiska personer till Skatteverket senast 31 januari året efter inkomståret. För att samordna uppgiftslämnandet till olika myndigheter och göra det effektivare så har Riksdagen beslutat att arbetsgivare ska lämna uppgifter om lön och skatteavdrag på individnivå månadsvis via arbetsgivardeklarationen.

Det innebär till exempel att den av Försäkringskassan beräknade SGI nivån per individ kan räknas om löpande under året.

Den nya arbetsgivardeklarationen kommer liksom idag att kunna lämnas via papper eller via en e-tjänst. Via e-tjänsten kommer även en fil att kunna laddas upp som innehåller den nödvändiga informationen.

Liksom tidigare så ska uppgifterna redovisas månaden efter att ersättningen har betalats eller den anställde har tagit del av förmånen. Vad som månadsvis ska rapporteras är förutom skattepliktiga och skattefria ersättningar för lön och förmåner; ersättning som är underlag för särskild inkomstskatt (SINK), underlag för husarbete, ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift sam hyresersättningar.

För de allra flesta arbetsgivare försvinner den årliga kontrolluppgiften då den ersatts av den månatliga. För mindre idrottsföreningar som idag inte behöver lämna arbetsgivardeklarationer kommer inte att behöva göra det med de nya reglerna heller utan kan även i fortsättningen lämna kontrolluppgift en gång per år. Men en arbetsgivare som har blandat rapporteringskrav kan välja att inkludera alla i den månatliga rapporteringen för att slippa att rapportera visa i den årliga kontrolluppgiften.

De nya reglerna innebär också att de anställda ska få del av den information som rapporteras till Skatteverket för att kunna upptäcka och rätta eventuella felaktiga uppgifter. Denna information ska den anställde ha tillgång till senast den dag då arbetsgivardeklarationen ska ha inkommit till Skatteverket. Enklast kan detta hanteras genom att lönebeskeden innehåller den samtliga informationen som lämnas till Skatteverket.

Bestämmelserna börjar att gälla från 1 januari 2019 för de allra flesta. Men för arbetsgivare som är skyldiga att föra personalliggare och som har över 15 anställda börjar bestämmelserna att gälla från 1 juli 2018.

Tillbaka till huvudsidan