Organisation

Organisationen fördelar sig på två orter, Stockholm och Gävle, och består av tre huvuddelar:

Ledningsgruppen
Ansvarar för den övergripande styrningen och fördelningen av resurser.

Kontoret
Hanterar administrationen samt IT system. Även resurs åt Kvalitetskommitté vid behov.

Kvalitetskommittén
Godkänner medlemmar vid auktorisation samt godkänner eller avslår resultatet av kvalitetsgranskningar.