Övergångsregler och dispens

AR tillämpar övergångsregler vilket innebär att är du idag auktoriserad via annan branschorganisation så byter du till oss och blir genast auktoriserad medlem även hos oss.

Det du behöver är att skicka oss en kopia av ditt diplom eller faktura när du ansöker om medlemsskap hos oss.

Dispens regeln innebär att du har varit verksam som redovisningskonsult under minst 7 år samt självständigt ha arbetat med löpande redovisning, bokslut, årsredovisning och skatt för dina kunder.

I ett sådant fall behöver vi en referens som kan intyga din självständighet. En referens kan vara tillexempel en redan auktoriserad redovisningskonsult eller en revisor.