Personuppgiftslagen

AR tillämpar  PuL personuppgiftslagen, som kom 1 oktober 2001. Lagen grundas på ett EU-direktiv med syfte att skydda din personliga integritet mot kränkning. Integritetsskyddet innebär att du tydligt ska informeras om hur dina personuppgifter behandlas.

De personuppgifter som du lämnat till oss används i administrationen och i interna aktiviteter såsom avtal och åtgärder skapade på din begäran direkt eller indirekt. Inga personuppifter lämnas vidare såvida du inte har godkänt detta i förväg. Samtliga medarbetare samt även anlitade externa konsulter har skrivit på sekretessavtal gällande innehållet i ARs kundregister.

Personuppgifterna kan efter tillstånd av dig användas i ARs marknadsföringsaktiviteter samt av andra bolag som vi anlitar och samarbetar med. Om du inte vill ha marknadsföringsmaterial från AR kan du anmäla detta till oss via mail till kontoret.

Genom att logga in på ditt konto kan du direkt se den information om dig som vi har i våra register. Du kan även ändra viss information på sida. Information som rör kvalitetskontroller finns inte fullständigt tillgängliga på sidan.