Priser

Gällande priser för hösten 2015.

Pris Förnyelse

Auktoriseringsavgift för byrå 5 000,00 4 000,00
Auktoriseringsprov 2 500,00
Serviceavgift 1-10 personer 1 400,00 1 200,00
Serviceavgift 11-25 personer 1 200,00
Auktoriseringsavgift för enskild person 1 000,00 1 500,00
Serviceavgift 26-50 personer 950,00
Medlemsavgift 500,00 500,00

Prisexempel

För att anpassa priserna efter ditt bolag så ändrar du enkelt antalet anställda längst ner på denna sida. Snittet beräknas på den tre år långa auktoriseringsperioden.

Auktorisation för enskild person År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6

Enskild person 1 000 1 500
Serviceavgift 1-10 personer 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Medlemskap 500 500 500 500 500 500

Totalt: 2 900 1 900 1 900 3 400 1 900 1 900
Snitt per år: 2 233 2 233 2 233 2 400 2 400 2 400
Auktorisation för byrå År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6

Byrå 5 000 4 000
Enskild person 1 000 1 500
Serviceavgift 1-10 personer 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Medlemskap 500 500 500 500 500 500

Totalt: 7 900 1 900 1 900 7 400 1 900 1 900
Snitt per år: 3 900 3 900 3 900 3 733 3 733 3 733