Upphovsrätt

Villkor och regler för användande

Innehåll, text, bilder, ljud, varumärken och andra delar av denna webbplats tillhör Skandinaviska Auktoriserade Redovisare AB och dess partner. All återgivning eller kopiering eller annan användning av innehållet på annat sätt är strängt förbjudet enligt lämplig lagstiftning i EU, utan föregående skriftligt medgivande från Skandinaviska Auktoriserade Redovisare AB eller någon av dess partner. Det är emellertid tillåtet att kopiera personlig kontaktinformation som tillhandahålls på webbplatsen om syftet är endast att kontakta någon representant för AR.

Ansvar

Materialet på denna webbplats utgör inte rådgivning på någon specifik fråga, utan för allmänna informationsändamål, och Skandinaviska Auktoriserade Redovisare AB accepterar inget ansvar för åtgärder som vidtas utan lämplig rådgivning.