Användarvillkor

Användar villkoren accepteras då kund har accepterat och genomfört betalningen för de beställda tjänsterna. Ingen ångerätt finns för medlemsavgift eller andra upprättade och betalda dokument och tjänster. Ingen återbetalning sker om kund ångrar beställning. De av kund beställda och betalda tjänsterna hålls tillgängliga på vår hemsida. Uppgifterna är skyddade av lösenord.

De skrifter, mallar och applikationer som finns tillgängliga via hemsidan är att anse som stöd. Det är kunden som ansvarar för att kontrollera uppgifterna innan de skickas till tredjeman. 

Priserna för de olika tjänsterna framgår av hemsidan och kan komma att förändras. Priserna kan komma att förändras utan underrättelse i förväg.

Eventuella klagomål och förbättringsåtgärder skickas via mail till "info@auktorisera.se".